W Tczewie jestem szczęśliwy
Mirosław Pobłocki
Prezydent Miasta Tczewa
O mnie

O mnie

Nazywam się Mirosław Pobłocki, urodziłem się 8 marca 1962 w Tczewie - od początku lat 90 jestem samorządowcem, od 2010 roku jestem prezydentem miasta Tczewa. Studiowałem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej i na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Byłem radnym miejskim, a w latach 1998–2002 radnym powiatu tczewskiego, zasiadając jednocześnie w jego zarządzie. W 2002 objąłem stanowisko zastępcy prezydenta Tczewa do spraw gospodarczych. W wyborach w 2010 wystartowałem na urząd prezydenta Tczewa, wygrałem w drugiej turze. Kadencję rozpocząłem 14 grudnia 2010. W 2014 ubiegałem się o wybór na kolejną kadencję, zwyciężyłem w pierwszej turze. W 2018 zostałem po raz trzeci prezydentem miasta, wygrałem w drugiej turze. Otrzymałem m.in. Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego oraz Krzyżem 100-lat Związku Inwalidów Wojennych RP. Jestem żonaty, mam czwórkę dzieci.
Więcej o mnie znajdziesz czytając dalej oraz np. w Facebooku w Instagramie lub w Wikipedii.

STRONA 1 / 6

W Tczewie jestem szczęśliwy

Urodziłem się w Tczewie, tutaj chodziłem do szkoły, zamieszkałem, założyłem rodzinę, pracuję i nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do życia jak Tczew. Z Tczewem związałem się na stałe i dzięki swojej pracy, jako Prezydent Miasta, chciałbym zrobić możliwie najwięcej, aby wszyscy Mieszkańcy mogli żyć, pracować i być szczęśliwi.

Lokalny Patriota

Od zawsze lubiłem piesze wędrówki i spacery uliczkami naszego miasta. Tczew jest pełen urokliwych zakątków i miejsc związanych z historią i ważnymi wydarzeniami naszych lokalnych dziejów. Przez lata przechadzając się po Tczewie nie sposób zauważyć zachodzących zmian, które cieszą oko i dają mam nadzieję oraz dużą satysfakcję. Zapraszam wszystkich Mieszkańców i odwiedzających Tczew do spędzenia kilku chwil na spacerach. Moim ulubionym miejscem jest Skwer różany. To idealne miejsce aby odpocząć i odetchnąć świeżym powietrzem.

STRONA 2 / 6

Pasje, które nie mijają

Z uwagi na moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe związane z logistyką i komunikacją jestem także miłośnikiem tradycji kolejarskich naszego miasta. Wszelkie inwestycje i rozbudowy węzła komunikacji lądowej są bliskie memu sercu. Wiem, że dzięki temu Tczew rozwija się, co odzwierciedla się w jakości życia Mieszkańców.
Rola ojca czwórki dzieci jest wyzwaniem, które jednocześnie dodaje mi sił i jest poczuciem prywatnej satysfakcji z tego, że dzieci rosną, że mogą się uczyć, że udało się nam wspólnie z żoną przekazać im nasze wartości: szczerość, pomoc drugiemu człowiekowi i bycie pracowitym w dążeniu do powziętych celów.
Wolne chwile mojego życia to czas dla mojej rodziny. Stałym punktem naszego rodzinnego rytuału jest „niedzielna tczewska jajecznica” oraz gotowanie i wspólne wędrówki.

STRONA 3 / 6

Pragmatyzm dnia codziennego

Kiedyś ktoś zapytał mnie o złotą rybkę i moje trzy życzenia. Choć czasami lubię pomarzyć, to na co dzień jestem realistą i wiem, że ciężka praca, odwaga w przezwyciężaniu trudności i zaufanie do zespołu, z którym realizuje się zadania - to najlepsza droga do osiągania zamierzonych celów. A złota rybka - niech sobie dalej pływa i realizuje marzenia tych, którzy boją się ciężkiej pracy.

Przyszłość Tczewa

Zadanie jakie przed sobą stawiam to stabilny rozwój naszego miasta. Celem jest komfort życia Mieszkańców, tak aby byli spokojni o swój byt, o los swoich dzieci, swoich rodzin. Aby czuli, że ich miasto, że Tczew to dobre miejsce do życia i nie warto z niego wyjeżdżać, a wręcz odwrotnie - warto tu wracać i zostawać na stałe.

STRONA 4 / 6

Jak oceniam to, co osiągnąłem dla Tczewa

Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój miasta
Rozbudowa niezbędnej infrastruktury drogowej, technicznej, społecznej
Ochrona życia, mienia i zdrowia Mieszkańców Tczewa
Wzmacnianie więzi Mieszkańców z Miastem
STRONA 5 / 6

W liczbach o mnie

62
lat żyję
34
lat działam aktywnie w samorządzie
2
kadencje jestem prezydentem miasta Tczewa
4
razy zostałem ojcem, mam 1 wnuczkę
STRONA 6 / 6
Prywatnie

Zdjęcia rodzinne, prywatne

"Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś" - Peter Sellers

Wycieczka piesza z żoną i synem
Rodzina w komplecie
Moja kochana wnuczka
Każdy ma swoje ulubione miejsce do którego lubi powracać. Ja również. Z przyjaciółmi u Przyjaciół na Przystanku Tleń. Cóż więcej chcieć?
Rodzina jest jak państwo! PS. Jak szybko dzieci rosną...
Rodzina. Kiedyś był mały Mariuszek, a teraz...
Moja kochana wnuczka
Dzieci oraz żona z naszą wnuczką
Jestem miłośnikiem militariów

Przyjaciele

"Przyjaciel to człowiek, który wie o tobie wszystko i wciąż cię lubi" - Elbert Hubbard

Adam Burczyk
Przyjaciele może nie wyglądają poważnie, ale zawsze mogę na nich liczyć. Mirosław Augustyn i Adam Burczyk
Jestem miłośnikiem twórczości Pilipiuka i wierszy Kazika Szymanowskiego. Dlatego zamieszczam zdjęcie Kazika "Wędrowycza" Szymanowskiego
Moimi przyjaciółmi są także tysiące znajomych z Facebooka i innych mediów społecznościowych, którym za wszystko dziekuję. Wielkie dzięki!
Miasto, moja praca
Program wyborczy

Mój program wyborczy

Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na rozwój Tczewa
"Miasto od-nowa" - kontynuacja Programu Rewitalizacji Starego Miasta i Zatorza.
Budowa kolejnych budynków komunalnych
Odnowa terenu sportowego przy ul. Bałdowskiej
Budowa nowych terenów rekreacyjnych oraz modernizacja istniejących
Wspieranie działań na rzecz odbudowy Mostu Tczewskiego
Wzmocnienie działań na rzecz oszczędności energetycznej budynków, w tym termomodernizacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne
Pozyskiwanie środków na usuwanie azbestu
Pozyskiwanie środków na projekty społeczne
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 1 / 9

Mój program wyborczy

Rozbudowa niezbędnej infrastruktury drogowej, technicznej, komunikacyjnej i sportowo - rekreacyjnej
Przebudowa dróg lokalnych wraz z remontami chodników oraz budową ścieżek rowerowych
Przystąpienie do II etapu budowy południowej obwodnicy miasta wraz z wiaduktem na ul. 30-go Stycznia (połączenie sadów przy ul. Bałdowskiej z Os. Witosa – wykup gruntów)
Budowa parkingów
Dalsza modernizacja placów zabaw
Kontynuacja modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej
"Zieleń na Plus" - zagospodarowanie i rozbudowa terenów zielonych
Rozbudowa kompleksu aktywnego wypoczynku "kanonka"
Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy szkołach
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 2 / 9

Mój program wyborczy

"Tczew moim domem" - rozwój budownictwa mieszkaniowego

Wspieranie inwestycji mieszkaniowych, w tym.:
realizacja budownictwa mieszkaniowego, także deweloperskiego
poprawa stanu technicznego budynków mieszkalnych należących do Gminy
realizacja kierunków polityki mieszkaniowej, w ramach Spółki TTBS, poprzez systematyczne tworzenie zasobów lokali mieszkalnych
zwiększenie uwagi na potrzebę realizacji budownictwa socjalnego
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 3 / 9

Mój program wyborczy

Bezpieczeństwo Mieszkańców i Miasta
Rozbudowa monitoringu wizyjnego Tczewa (Zatorze oraz miejsca wymagające szczególnego nadzoru)
Zapewnienie spokoju i stabilizacji życiowej ludziom w podeszłym wieku, osobom niepełnosprawnym - poprzez rozwój usług socjalnych
Wspieranie funkcjonowania klubów młodzieżowych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych na osiedlach
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 4 / 9

Mój program wyborczy

Dbałość o właściwy poziom nauczania dzieci i młodzieży
Ścisła współpraca ze szkołami, w celu osiągania coraz lepszych wyników edukacyjnych, w tym podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języków obcych
Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez system stypendiów socjalnych
Promowanie i nagradzanie dzieci i młodzieży uzdolnionej, w dziedzinie edukacji, kultury i kultury fizycznej
Uruchomienie przedszkola publicznego przy Szkole Podstawowej nr 4
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 5 / 9

Mój program wyborczy

Zintensyfikowanie działań wpływających na rozwój i dostępność ofert kulturalnych i artystycznych w Mieście

Rozwój działań kulturalnych i wzrost dostępności dla mieszkańców poprzez wzbogacenie ofert programowych:
Centrum Kultury i Sztuki
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Fabryki Sztuk
organizacji pozarządowych
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 6 / 9

Mój program wyborczy

Promocja Tczewa wśród potencjalnych inwestorów, przygotowanie warunków do realizacji i obsługi inwestycji na terenie Miasta na rzecz konkurencyjności Tczewa. Wsparcie i pomoc dla lokalnej przedsiębiorczości
Rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców
Przystąpienie do procedury poszerzenia granic miasta (Rokitki, Bałdowo) - wstępna analiza zasadności
Rozszerzenie działalności Domu Przedsiębiorcy
Intensyfikacja działań związanych z doradztwem i szkoleniami w zakresie przedsiębiorczości
Dokończenie infrastruktury drogowej w obrębie ul. Jagiellońskiej 55, remont dróg dojazdowych ulicy Przemysłowej, remont dróg przy ulicy Kwiatowej oraz budowa infrastruktury przy ul. Tczewskich Saperów
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 7 / 9

Mój program wyborczy

Aktywna współpraca z władzami Województwa, Powiatu i Gminy, prowadząca do podnoszenia jakości życia w Tczewie.

Wzmacnianie więzi Mieszkańców z Miastem – budowanie poczucia tożsamości lokalnej:
Budowanie pozytywnej identyfikacji mieszkańców z miastem
Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację konkursów grantowych
Dalsza realizacja Budżetu Obywatelskiego i Szkolnego Budżetu Obywatelskiego
Konsultacje społeczne w istotnych dla miasta sprawach
 
Więcej na kolejnej stronie...

STRONA 8 / 9

Mój program wyborczy

"Eko z Plusem"
Kontynuacja instalacji podziemnych pojemników na odpady komunalne
Przygotowanie przetargu na komunikację miejską i kontynuowanie działań w kierunku elektro mobilności

STRONA 9 / 9
Wydarzenia

Projekty za blisko 34 mln zł

Kończy się ocena fiszek projektów zaproponowanych przez samorządy OMGGS do sfinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.

Cztery projekty złożone przez Miasto Tczew zostały wytypowane do dofinansowania. Wartość dofinansowania wynosi blisko 34 mln zł. Jest to dopiero pierwszy etap procesu ubiegania się o te środki, które pochodzić będą z funduszy unijnych - po uruchomieniu KPO.

Lista projektów dla Tczewa:

- Budowa stacji ładowania dla autobusów elektrycznych i cyfryzacja transportu miejskiego, kwota dofinansowania 4 250 000 PLN
- Rowerem do pracy - budowa dróg rowerowych ułatwiająca dojazd rowerem do Pomorskiej Strefy Ekonomicznej w Tczewie, kwota dofinansowania 2 406 727 PLN
- Zielony Tczew - odnowa i rewitalizacja trzech miejskich parków, kwota dofinansowania 17 000 000 PLN
- Zielony Tczew - renowacja stawów retencyjnych wraz z budową odcinków wodociągu odpływowego wód deszczowych i zagospodarowaniem przestrzeni, kwota dofinansowania 10 200 000

Tczew ma "Grunt na medal"

Kapituła ogólnopolskiego konkursu najwyżej (I miejsce w woj. pomorskim) oceniła Gminę Miejską Tczew za działkę prywatną przy ul. Za Dworcem (po dawnej drożdżowni). Tczew znalazł się na liście 16 gmin z całej Polski z najlepszymi terenami pod inwestycje. O tegoroczny tytuł najbardziej atrakcyjnego terenu pod inwestycję walczyło 120 gmin, które zaprezentowały łącznie 164 oferty. Cieszę się, że nasze miasto zostało zauważone jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów i przyjazne dla przedsiębiorców. Tereny i gminy nagradzane tytułem "Grunt na medal" otrzymują niepowtarzalną szansę promocji, a także w pierwszej kolejności są rekomendowane inwestorom, jeśli tylko spełniają wymogi konkretnego przedsiębiorcy

Otrzymałem nagrodę Orzeł Samorządu w kategorii Najlepszy Prezydent Pomorza

Mam przyjemność poinformować, że zostałem laureatem plebiscytu "Magazynu Pomorskiego" - Orzeł Samorządu w kategorii Najlepszy Prezydent Pomorza. Nagroda przyznawana jest co 4 lata - na zakończenie kadencji samorządów. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Dziękuję za docenienie mojej pracy. Gratuluję nagrodzonym w pozostałych trzech kategoriach: Markowi Zimakowskiemu - wójtowi Gminy Przywidz, Gabrieli Lisius, staroście powiatu wejherowskiego, Markowi Charzewskiemu - burmistrzowi Malborka i Łukaszowi Ossowskiemu - sołtysowi Rytla, który otrzymał nagrodę specjalną.

Odznaczenie Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych

W obchodach 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczestniczyli kombatanci, harcerze, przedstawiciele władz samorządowych, organizacji politycznych i społecznych, mieszkańcy Tczewa. Wśród zebranych był 93-letni dzisiaj uczestnik Powstania Warszawskiego - pan Henryk Handke. Uroczystości patriotyczne odbyły się w Parku Kopernika, przy obelisku pamięci bitew II wojny światowej.

W tym dniu kombatanci uhonorowali prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego Krzyżem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych. Odznaczenie wręczyli przedstawiciele oddziału tczewskiego ZIW - Teresa Miąskowska i Mieczysław Brykarczyk.

Kontakt

poblocki@kwpnp.tczew.pl Mirosław Pobłocki
Plac Piłsudskiego 1
83-110 Tczew

Bądźmy w kontakcie

Odpiszę najszybciej, jak to będzie możliwe